Dzvinyu kuzambe zuva huona bako

Dzvinyu kuzambe zuva huona bako.

English Direct Translation

A lizard suns itself within view of its hiding place (hole).

Variants

SHONA EXPLANATION

Kana munhu achiita chinhu chaanoziva kuti chingamuurayisa kana kumupinza mumhosva anotenge akazvigadzirira kare. Anoziva mazano aangapunyuka nawo.

ENGLISH EXPLANATION

Before A man exposes himself to danger he makes sure that an escape is possible For instance, a man who has eloped   With someone’s daughter is not afraid of his in-laws, because he has arranged already the payment of compensation

Leave a Comment

Your email address will not be published.