Hlatywayo Nungu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Hlatywayo Nungu

Tiyashire Nungu,
Matikiti,
Chikandamuseye,
Mwashuma Dekete,
Tinobonga Mafuyateya,
Ndizvo zvinoita kuti tifire pano,
Takauya kuzokonza babayo,
Mwaita Gondemukande,
Mwaona kuti vantu vakatetepa,
Mwashuma Maposa,
Mutupo usikaambirwi,
Mwaita vari Serere Burauta,
Mwashuma Gandirwana,
Mwashuma vari Dimire,
Musatifura baba woye,
Rambai muchitipazve,
Tikafira pano ngenyi..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *