Humba Nyanguru

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Humba Nyanguru

Maita Chiunga,
Maita Humba,
Mwana waMakombe, Chomera,
Maita Nguruve, Mutakurwa.
Zvaitwa tateguru wangu Makombe,
Maita waDukudza, ari Jekacheka.
Maita Chirema,
Chirimanemuromo,
Mapadza aripo,
Asi muchiapa varanda.
Maita vari Barwe, Gwindingwi guru,
Vanodzira imba nematope,
Muno muromo unenge gombe rekucheresa mvura.
Zvaitwa Nyanguru,
Makapedza rudzi rwavamwe nenyuchi,
Maita vakarota,
Zvaonekwa Rima,
Tatenda vaChevakaranga naChibonoyo.
Zvaitwa waGosa,
Mwana waZunzangara.
Maita variKaromokapuwe.
Tinotenda variMatitima.
Kuna Nyadekese, kuna Zambezi.
Aiwa zvaitwa mwana waMatope.
Zvaonekwa Nyanguru.
Zvaonekwa Humba.
Nguruve, Chitambanamatope.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *