Mbano Matemavi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Mbano Matemavi

Evo Nzou, Makunda,
Maita Mbano, evo Musiyiwa,
Mwoyowevhu, zvaitwa Madzorera.
Maita zvenyu vomuGoromonzi, vokwaChikwaka.
Zvaitwa vemvuto chena, vomuDzimwe.
Maita Matemavi, Mbano yangu yiyi,
Chiuya chinenge mukaka,
Chinodyiwa navasina meno,
Mhuka isina mutumbi,
Chiuya chavachafema.
Maita vari pamhiri paNhora,
Vari Dzimwe muGoromonzi,
VokwaChikwaka, Vachivakanamabwe,
Kuvaka nomuti unosakara
Kana kudyiwa nomuchenje.
Maita zvenyu vari Mutiwaora.
Waita waCheza naBenhura,
Zvaitwa maKorekore, VaChipahomwoyo.
Aiwa tatenda Musenda,
Zvaitwa, zvaonekwa vari Dzimwe..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *