Moyo Mugonderwa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Moyo Mugonderwa

Maita Moyo Mugonderwa,
Zvaitwa Varasa,
Muteve wangu yuyu,
Maita Moyo,
Chagonda, Nyamayavo,
Mauya ngei Mushayachirashwa?
Mukaka tinomwa,
Mafuta tichizora.
Maita Mugondi, N’ombe huru,
Kuziva zvenyu Gonoren’ombe,
Aiwa zvaonekwa Moyo,
Nyamayavo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *