Moyo Muturikwa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Moyo Muturikwa

Maita Moyo,
Muturikwa.
Maita Nhumba,
Chirandu changu chichi.
Zvaitwa vari Nhandare,
Maita vaReve,
Tatenda vamazhumu,
MuGutsa wangu yuyu,
Vamabwe machena,
Vachipwanyamateteni.
Maita vari muna Shavanhohwe,
Moyo yangu yiyi.
Aiwa zvaitwa Muturikwa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *