Moyo Sinyoro

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Moyo Sinyoro

Maita Sinyoro,
Zvaitwa Muroro,
Vagari vamachira,
VaZungu vamachira machena,
Vakauya nomumvura
Kuzoshambadza ndoro nendarira.
Kuziva zvenyu vashambadzi,
Maita vezviuya zvinenge mukaka,
Unodyiwa navasina meno,
Tatenda vadyi vamazai,
Vamupfuramagidi,
Nguo takasuka kare,

Vaeni vakauya vakatakura umambo,
Vanodya maroro vakatambarara,
Vadyi vendatsva namashongadede,
Vabvakure,
VaChitsvachirimurutsoka,
VaUsuunjenjema,
Vagere Zvinjanja,

Vene vepasi,
Vanofamba vari padara,
Vazukuru veshiri,
Ziendanomudenga,
Vane hama dzakaperera Chirozva.
Mazviita vaSena, maita Moyo,
Mutupo mukuru waierwa Dzimbahwe,
Nyama inyoro mutupo usina mupatsa,
VaChumachitete, chikobvu chinobanduka,
Aiwa zvaitwa muNjanja wakaroka.

1 thought on “Moyo Sinyoro”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *