Shava Mwendamberi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Shava Mwendamberi

Maita Shava, Mwendamberi.
Maita vokwaGwenzi rakavita mambo,
VeChitemberere.
Maita Mvurayadzongwa
Matangakunwa Shava yangu yiyi,
Vari shure vanomwa mabvongwe,
Varimberi vachinwa tsvene,
Nyahunzvi, Shava yangu yiyi,
Zvaitwa vari Tsonzo,
Vana vaChikono chengwe
VokwaZongororo kunava,
Ariona ati rakafa,
Zvaitwa veChitemberere,
Vaera mhofu,
VokwaMazurukuwanda, kurimugukwa,
Maita VaKarimudunhu uchizvinwzira.
Zvaitwa VaShava vana vaChivero,
Aiwa zvaonekwa Mendamberi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *