Soko Nehumba

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Soko Nehumba

Evoi Soko,
Nehumba,
Mwana waChigutiro,
Mukonde wangu yuyu,
Mushonga namawere,
Madyamhani angu yaya,
Vanayisi vemvura,
Vari kumakore,
Mugaradzakasungwa,
Matakurambuva,
Tupuno parutivi,


Tufuta twangu munyasi,
Tumhiripiri pakarepo,
Kamugoti kangu pakatire,
Pamusha ndopandarinda,
Maita VaChirongo,
Mufambandichigomera,
Aiwa zvaonekwa,
Soko yangu yiyi,
Vanorara parefu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *