Soko Vhudzijena

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Soko Vhudzijena

Eee, maita Shoko Vhudzijena
Ewoi Soko,
Makwiramiti, mahomu-homu
Vanopona nekuba
Vanamushamba negore
Makumbo mana muswe weshanu
Hekani Soko yangu yiyi
Vakaera mutupo umwe nashe
Vana VaPfumojena
Vakabva Guruuswa
Soko Mbire yaSvosve
Vanobva Hwedza
Vapfuri vemhangura
VekuMatonjeni vanaisi vemvura
Zvaitwa matarira vari mumabwe
Mhanimani tonodya, svosve tichobovera
Maita zvenyu rudzi rukuru
Matangakugara
Vakawana ushe neuchenjeri
Vakufamba hujeukidza kwandabva
Pagerwe rinongova jemedzanwa
Kugara hukwenya-kwenya
Vari mawere maramba kurimba
Vamazvikongonyadza kufamba hukanya
Zvibwezvitedza, zvinotedzera vari kure
Asi vari padyo vachitamba nazvo
Zvaitwa mukanya rudzi rusina chiramwa
Maita vari Makoromokwa, Mugarandaguta
Aiwa zvaonekwa Vhudzijena

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *