418 Tsumo DzeChishona
Tsumo

418 Tsumo DzeChishona

418 TSUMO DZECHISHONA 1. Afirwa haaringwi kumeso 2. Auta haaoneki 3. Aiva madziva ave mazambuko 4. Akuruma nzeve ndewako 5. Akwewa sanzu akwewa namashizha aro 6. Ane ganda ane nyama hazvienzane nowakabata hohwa 7. Ane marengenya haacharike moto 8. Ane mhuri kwayo ndeane ndume ane mhurikadzi vaeni 9. Anokutukira badza

Read More »

3 thoughts on “Tsumo”

Leave a Reply

Your email address will not be published.